Nekaj varnostnih nasvetov za potrošnike, če boste obiskali kmetijo, lokalno prodajalno hrane,
zadrugo:

1. Pred obiskom kmetije pokličite kontaktno osebo, oddajte svoje naročilo in se dogovorite
za čas obiska in prevzem naročila.
2. Po možnosti naj vam ponudnik pove vrednost nakupa, da boste lahko prinesli točen
znesek denarja in ga dali v za to pripravljeno posodico.
3. Na kmetijo pojdite sami. Preverite, če ponudnik dostavlja svojo ponudbo tudi na dom.
4. Upoštevajte varnostno razdaljo in druge ukrepe NIJZ za preprečevanje okužbe.

Navodila za lokalne ponudnike:

1. Ponudniki določite čas – uro, v katerem lahko potrošniki prevzamejo naročilo na
kmetiji
2. Prosite potrošnike, da predhodno oddajo svoje naročilo po telefonu, da jim lahko
svoje izdelke in pridelke v naprej pripravite.
3. Dogovorite se za ceno že po telefonu in prosite, da prinesejo drobiž, ki ga naj odložijo
v pripravljeno posodico. Če nimajo drobiža, jim denar vrnite brez dotikanja
njihovega
denarja, če je le izvedljivo.
4. Če imate na kmetiji prodajalno, na vidno mesto napišite, da lahko kupci vstopajo v
prodajalno posamično in naj se ne dotikajo pulta in izdelkov na policah. Izdelke jim
po njihovem izboru vi vzemite iz polic, vitrin, hladilnikov. Vstopajo naj kupci, ki
menijo, da so zdravi (da nimajo znakov, ki so prisotni ob okužbi s korona virusom).
Upoštevati morajo navodila, ki jih je objavila NIJZ. Pred vstopom, si naj razkužijo
roke, ali pa uporabijo rokavice za enkratno uporabo.
5. Ponudniki nosite rokavice za enkratno uporabo ali pa si roke po vsaki stranki umijete
s toplo vodo in z milom. Uporabljajte tudi zaščitno masko in razkužilo.
6. Razdalja med kupcem in ponudnikom naj bo minimalno 2 m.
7. Ponudniki, ki nimate trgovine, lahko na kmetiji nastavite klopco na ustrezno mesto.
Na klopco namestite vrečko z naročenimi pridelki, izdelki za točno določenega kupca.
8. Če imate veliko povpraševanje po izdelkih, lahko naročite prihod kupcev z razmikom
npr. 15 minut.
9. Poskrbite za dodatno razkuževanje in čiščenje prostorov.
10. Poskrbite za nabavo čistilnih sredstev in dezinfekcijskih sredstev ter po potrebi
zaščitnih mask.
11. Odgovorno upoštevajte varnostne ukrepe in zaščitite svoje zdravje in zdravje vaših
potrošnikov. Študije kažejo, da ostaja virus aktiven: na kartonu, papirju – 24 ur,
kirurškem jeklu (verjetno tudi drugem železu), plastiki – do 3 dni, na bakrenih
površinah – do 4 ure, v kapljicah v zraku – do 3 ure. Zato na tem mestu
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov spremljajte aktualne in ključne
informacije ter priporočila za zaščito zdravja prebivalcev.